คู่อันดับ

ในชีวิตประจำวัน มีความเกี่ยวข้องกับคู่อันดับอยู่เสมอ เช่น เมื่อเราไปซื้อของจะ

มีการจับคู่ของที่ซื้อกับราคา หรือในรายการอาหารที่จะเห็นว่าส่วนมากจะพิมพ์ชื่อ

อาหารคู่กับราคา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของคู่อันดับ ถ้าเราจับคู่ระหว่างบิดากับบุตรี

แล้วเขียนในวงเล็บ เช่น (ดำ,มาลี)(แดง,สุดา),(ขาว,มีนา) สิ่งเหล่านี้คือคู่อันดับแต่ละ

คู่ประกอบด้วยสมาชิกสองตัว คือสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลัง หรือสมาชิกตัว

ที่หนึ่งกับสมาชิกตัวที่สอง การเป็นสมาชิกตัวที่หน้าและสมาชิกตัวหลังจะแสดงอันดับ

ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังจะเห็นได้จากคู่อันดับที่ยกตัวอย่างมา (ดำ,มาลี) เราถือว่า

สมาชิกตัวหน้าเป็นบิดา และตัวหลังเป็นบุตรี แต่ถ้าเราสลับเป็น(มาลึ,ดำ) สิ่งที่ได้มา

จะผิดความหมายจากที่เรากำหนดให้เดิม

     ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเป็นคู่อันดับก็คือ จะต้องเป็นคู่และมีอันดับในคณิตศาสตร์มักจะ

เขียนคู่อันดับในรูป(a,b) โดยที่ a เป็นสมาชิกตัวหน้า และ b เป็นสมาชิกตัวหลัง

(a,b) และ (b,a) จะไม่เท่ากัน นอกจาก a=b เท่านั้น หรือ (a,b) =(c,d) ก็ต่อเมื่อ

a=c และ b=d

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: