การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)

การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)
            
การให้เหตุผลแบบนิรนัยเกิดจากการมีสมมติฐานทั่วไปและตามด้วยสมมติฐานเฉพาะย่อยๆ ไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานทั่วไป และสมมติฐานเฉพาะจะก่อให้เกิดผลสรุปเฉพาะ โดยต้องยอมรับว่าสมมติฐานทุกสมมติฐานเป็นข้อความที่เป็นจริง เพื่อหาเหตุผลนำไปสู่ข้อสรุป
            ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย

1.  เหตุ  1) จำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว           2.  เหตุ  1) คนทุกคนต้องตาย
        2) 10 หารด้วย 2 ลงตัว                                      2) นายวิชาเป็นคน
      ผล  10  เป็นจำนวนคู่                                        ผล  นายวิชาต้องตาย                         
             สมเหตุสมผล                                                         สมเหตุสมผล

3.  เหตุ  1) นักกีฬากลางแจ้งทุกคนจะต้องมีสุขภาพดี             4.  เหตุ  1) นกทุกตัวบินได้
        2) เกียรติศักดิ์เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย                       2) ค้างคาวเป็นนก
     ผล   เกียรติศักดิ์มีสุขภาพดี                            ผล  ค้างคาวบินได้                           
                     สมเหตุสมผล                                                                                 สมเหตุสมผล

            จากตัวอย่างการยอมรับความรู้พื้นฐานหรือความจริงบางอย่างก่อน แล้วจึงหาข้อสรุปจากสิ่งที่ยอมรับแล้วนั้น ซึ่งจะเรียกว่า ผล การสรุปจะถูกต้องก็ต่อเมื่อเป็นการสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล (valid) เช่น

  เหตุ    1) เรือทุกลำลอยน้ำได้     
        2) ถังน้ำพลาสติก ลอยน้ำได้
                  ผล    ถังน้ำพลาสติกเป็นเรือ                            

การสรุปผลจากข้างต้นไม่สมเหตุสมผล แม้ว่าข้ออ้างหรือเหตุทั้งสองข้อจะเป็นจริง แต่การที่เราทราบว่าเรือทุกลำลอยน้ำ
ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งอื่นๆ ที่ลอยน้ำได้จะต้องเป็นเรือเสมอไป ข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการสรุปไม่สมเหตุสมผล

        ข้อสังเกต        การให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้น ผลหรือข้อสรุปจะถูกต้องก็ต่อเมื่อ
                                1)  ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อ
                                 2)  การสรุปผลสมเหตุสมผล

ตัวอย่างการให้เหตุผล

1.  เหตุ  1) นายธนาคารทุกคนเป็นคนรวย                    
        2) นายอภิศักดิ์ เป็นนายธนาคาร                                     
   ผล    นายอภิศักดิ์ เป็นคนรวย            

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: